Kurullar

KONGRE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Bahar Gökler
Çocuk İstismarını ve İhmalini
Önleme Derneği Başkanı

Prof. Dr. Cahide Aydın
Kongre Düzenleme Kurulu
Başkanı

Prof. Dr. Tolga Dağlı
Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği Başkanı

 

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Özlem İnce Bağ

Doç. Dr. Feyza Umay Koç

Av. Bedriye Kurtuluş Türk

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Cahide Aydın (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Sadık Akşit
Dr. Sevay Alşen Güney

Prof. Dr. Adem Aydın
Av. Murat Aydın
Aytuğ Balcıoğlu
Prof. Dr. Aysun Baransel Isır
Şengül Baysak
Prof. Dr. Tolga Dağlı
Prof. Dr. Orhan Derman
Doç. Dr. Aysun Doğan
SHU Nahide Doğrucan
Nihal Fındık
Prof. Dr. Özlem Gencer
Prof. Dr. Bahar Gökler
Uzm. Hem. Özlem K. Korel
Prof. Dr. Kasım Karataş
Av. Hatice Kaynak
Uzm. Psk. İmran Kezer
Uzm. Psk. Burcu Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Koç
Burcu Önenç
Doç. Dr. Aylin Özbek
Dr. Öğr. Üyesi Figen Paslı
Dr. İlkay Süalp
Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı
Dr. Birsen Şentürk Pilan
Doç. Dr. Şahika Şişmanlar
Buket Yılmaz Özenç
Av. Nazlı Yolaç
Prof. Dr. Zeki Yüncü
Prof. Dr. Sezen Zeytinoğlu

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı (Bilimsel Kurul Başkanı)

Doç. Dr. Özlem İnce Bağ (Bilimsel Kurul Başkanı)

Prof. Dr. Sadık Akşit
Prof. Dr. Cahide Aydın

Prof. Dr. Adem Aydın
Doç. Dr. Aysun Balseven
Prof. Dr. Aysun Baransel Isır
Prof. Dr. Ufuk Beyazova
Doç. Dr. Mine Cihanoğlu
Prof. Dr. Ayşen Coşkun
Prof. Dr. Başar Çolak
Prof. Dr. Tolga Dağlı
Prof. Dr. Orhan Derman
Doç. Dr. Aysun Doğan
Prof. Dr. Türkan Doğan
Prof. Dr. Yıldız Ecevit
Prof. Dr. Murat Erdoğan
Doç. Dr. Dilşad Foto Özdemir
Prof. Dr. Özlem Gencer
Elif Gökçearslan
Prof. Dr. Bahar Gökler
Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman
Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın
Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban
Prof. Dr. Elvan İşeri
Prof. Dr. Kasım Karataş
Av. Hatice Kaynak
Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız
Prof. Dr. Serra Müderrisoğlu
Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Prof. Dr. Elif Özmert
Doç. Dr. Didem Öztop
Prof. Dr. Adem  Sözüer
Doç. Dr. Şahika Şişmanlar
Prof. Dr. Betül Ulukol
Doç. Dr. Feyza Umay Koç
Prof. Dr. Runa Uslu
Prof. Dr. Nurper Ülküer

Prof. Dr. Zeki Yüncü
Prof. Dr. Sezen Zeytinoğlu

ULUSLARARASI BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Christine Puchering
Av. Henry Plum

Prof. Dr. Resmiye Oral
Jenny Gray
Stephen Pizzey

Çocuk Forumu (14 yaş altı)

Sevgi Bandırma Sevimli
Meral Kararkaya

Döne Kırar
Dr. İlkay Süalp

Gençlik Forumu (14-24 Grubu)

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Koç
Ersin Yüce

Eray Alagözoğlu
Burcu Önenç
Av. Nazlı Yolaç

Toplum Katılım Grubu

Şengül Baysak
Aytuğ Balcıoğlu

Burcu Pınar Şahin Güler
Sinem Tankoç

 Sosyal ve Kültürel Komite

Prof. Dr. Adem Aydın
Av. Murat Aydın

Şengül Baysak
Av. Bedriye Kurtuluş Türk
Av. Nazlı Yolaç
Prof. Dr. Sezen Zeytinoğlu