Kongre Davet

  DAVET

 

 
Merhaba,

IV. Uluslararası ‘’Çocuk Koruma Kongresi’’, İzmir’de 2021 yılında gerçekleştirilecektir. ‘’Çocuk Koruma Kongresi’’ 2014 yılından başlayarak, iki yılda bir İstanbul, Ankara, Ünye olmak üzere ülkemizin farklı bölgelerinde yapılmıştır. Farklı bölgelerde düzenleniyor olması, kongre yoluyla ülkemizde çocuk koruma alanındaki bilinçlenmenin yaygınlaştırılması ve ulusal, uluslararası açılımlarla farklı düzlemlerde bu konuya sahip çıkılmasının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Çocuğun korunması, gözetilmesi, çocukların savunulması, kendi hakları doğrultusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi evrensel boyutta bir insanlık görevi, aynı zamanda birincil bir uygarlık göstergesidir.

Ülkemiz Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne imza atan bir ülke olmakla birlikte, çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde yeterince başarılı olamamıştır. Ülkemizde toplumsal şiddet giderek yaygınlaşmakta, çocuklar aile içinde, okulda ve toplumun değişik katmanlarında bu şiddetin ya tanığı ya da doğrudan mağduru olmaktadırlar.

Dünyaya ve ülkemize baktığımızda çocuklar ve ergenler savaşın, terör ve şiddet eylemlerinin yıkıcı sonuçlarından etkilenmekte; eğitim, gelişim ve yaşam haklarını yitirmektedirler. Çağımızda ülkemizle birlikte pek çok ülkeyi de kavuran yabancılaşma, insan insana iletişimin azalması, uyaransızlık, şiddet, yalnızlaşma, yoksunluk ve yoksulluk gibi durumlar, çocuk ve gençleri madde ve internet bağımlılığı, suça yönelme, erken yaşta çalışma durumunda kalma, evden ve okuldan kopma, akran zorbalığı ve ihmal ve istismara uğrama gibi zorlu durum ve olumsuz davranışlara sürüklemekte; çocuklar yaşamakta oldukları güvenli ortamları, onları geliştiren, besleyen çevreleri yitirmekte ve boşlukta savrulmaktadırlar.

Çocukların başta yaşama hakları olmak üzere, eğitim alma ve gelişim haklarının dünyada bütün çocukları kapsayacak biçimde karşılanamıyor olması, çocuk ve gençleri içeren sağlık, eğitim ve hukuk sistemlerinin bütüncül ve çağdaş bir yeterlilik ve etkinlikte işletilememesi, yaşamın içine geçirilememiş olması, çocukları şiddet, yoksunluk ve yoksulluk sarmalının içine çekmektedir.

Çocukları ve gençleri korumak, onları savunmak ve sağlıklı bir biçimde yetişmelerini sağlamak toplumsal bir öz görevdir. Bu bağlamda insanlık, yerel, ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak bu öz görevi yerine getirmelidir.

Ülkeler bilimin yol göstericiliğinde, yerel ve ulusal kaynaklarını eyleme geçirerek, çocukları ve gençleri koruma ve onları haklarını bilen, bilinçle savunan bireyler olarak yetiştirme doğrultusunda ilerleyebilirler.

Bilimin, sanatın, toplumsal kaynakların itici gücünden yararlanabilen toplumlar, gerek çocuk koruma ve çocuk savunuculuğu yönünde ilerleyebilir; gerekse çocuklardan başlayarak, uygarlığın aydınlık yüzünü ve insan haklarının, evrensel barışın eşitleyici gücünü, çocuk olma, insan olma bilincini tüm insanlığa taşıyabilir, geleceğe yansıtabilirler.

Bütün bu nedenlerle, bu yıl kongremizi ‘‘Bütüncül Çocuk Koruma için Toplumla Birlikte’’ başlığı altında düzenliyor ve bu konuda hepinizi işbirliğine; toplumsal ve bilimsel bir buluşmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Bahar Gökler
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı

Prof. Dr. Cahide Aydın
Kongre Düzenleme Kurulu
Başkanı

Prof. Dr. Tolga Dağlı
Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği Başkanı