Ana Konular

  ANA KONULAR

 

 

 • Kayıp çocuklar ve aileleri
 • Ayrımcılık karşısında çocuk
 • Çocuk hakları
 • Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığının durumu
 • Çocukları doğal afetlere karşı bilinçlendirme
 • Çocuk istismarı ve medya
 • Olumsuz çocukluk çağı deneyimleri
 • Çocukluk çağı travmalarında erken müdahale
 • Adolesan gebelikler
 • Çocuğa yönelik şiddeti önleme programları
 • Olumlu ebeveynlik
 • Adalet sisteminde çocuk 
 • Çocuğun korunmasında güncel hukuksal düzenlemeler ve uygulama sorunları
 • Boşanma / velayet sürecinde çocuk
 • Çatışma ortamında çocuklar
 • Göç ve göçle gelen çocuklar
 • Çocuk yaşta evlilikler 
 • Çocuk işçiliği
 • Çocukların ticari cinsel sömürüsü
 • Teknoloji: riskler ve yararlar
 • Şiddete uğramış çocuğa bütüncül yaklaşım
 • Fiziksel / cinsel istismara uğramış çocukların tıbbi değerlendirmesi
 • Çocuk / ergen gebelikleri
 • Madde bağımlılığı
 • Çocuk koruma sistemleri
 • Çocuk sağlığının korunmasında aşılamanın önemi
 • Çocuk ölümleri      
 • Özel gereksinimi olan çocukların korunması
 • Çocuğun korunmasında sosyal hizmet sisteminin yeri
 • Devlet koruması altındaki çocuklar
 • Koruyucu aile ve evlat edinme
 • Üniversite çocuk koruma ve çocuk izlem merkezleri
 • Çocuğun korunmasında STK'ların rolü